Najwi?kszy w Europie festiwal Dota 2 powraca. Og?oszono ESL One Hamburg 2019

  • 时间:
  • 浏览:820

  Ju? za niespe?na dwa tygodnie czo?owe dru?yny Dota 2 z ca?ego ?wiata zjad? do Wielkiej Brytanii, aby wzi udzia? w rozgrywkach w ramach ESL One Birmingham. Tymczasem organizatorzy postanowili nie czeka? i jeszcze bardziej podsyci? emocje, og?aszaj?c dat? kolejnego przystanku, którym b?dzie ESL One Hamburg, czyli najwi?ksza na Starym Kontynencie festiwal Doty 2.

  Wydarzenie odb?dzie si? pomi?dzy 25 a 27 pa?dziernika biecego roku i zostanie zorganizowane w Barclaycard Arenie w Hamburgu. Na mi?o?ników Doty czeka? b?dzie sporo atrakcji. W trakcie weekendu b?dzie mo?na wzi udzia? w ró?nego rodzaju aktywno?ciach, takich jak specjalnej sesji karaoke, w której rywalizowa? b?d? sami zawodnicy, a tak?e specjalni go?cie. To nie wszystko, bo podczas ESL One nie zabraknie najlepszych cosplayerów, a tak?e specjalnej strefy ?Matchmaking Point”, w której b?dziemy mogli pozna? innych graczy i zagra? wspólnie w produkcj? Valve.

  Ca?o uzupe?ni specjalna strefa wypoczynkowa, w której b?dziemy mogli och?on po emocjonuj?cych meczach, a tak?e pozna? innych fanów z ca?ego ?wiata. Nie zabraknie tak?e warsztatów rysunkowych, kreatywnych czy specjalnych stoisk technologicznych, w których b?dzie mo?na sprawdzi? i przetestowa? najnowszy sprz?t, i to nie tylko z segmentu stricte gamingowego. Je?eli chodzi o format rozgrywek, to na ten moment nie znamy dok?adnych szczegó?ów. Wiemy natomiast, ?e w akcji zobaczymy dwana?cie dru?yn, które b?d? walczy?y o pul? nagród w wysoko?ci 300 tysi?cy dolarów.